Thứ Năm, 2 tháng 4, 2015

Gạch giả gỗ 15x60


VÌ LÀ HÀNG SALE NÊN MỖI THỜI ĐIỂM SẼ CÓ NHỮNG MẪU MÃ KHÁC NHAU. KHÁCH

 HÀNG CÓ NHU CẦU VUI LÒNG GỌI CHO MÌNH ĐỂ CẬP NHẬT MẪU MÃ VÀ GIÁ CẢ 

CHÍNH XÁC NHẤT. 

Gạch giả gỗ Royal 15x60 giá loại A 180.000/m2
Gạch giả gỗ Royal 15x60 giá loại B 140.000/m2

Gạch giả gỗ Royal 15x60 giá loại A 180.000/m2
Gạch giả gỗ Royal 15x60 giá loại B 140.000/m2

Gạch giả gỗ Royal 15x60 giá loại A 180.000/m2
Gạch giả gỗ Royal 15x60 giá loại B 140.000/m2

Gạch giả gỗ Royal 15x60 giá loại A 180.000/m2
Gạch giả gỗ Royal 15x60 giá loại B 140.000/m2

Gạch giả gỗ Royal 15x60 giá loại A 180.000/m2
Gạch giả gỗ Royal 15x60 giá loại B 140.000/m2

Gạch giả gỗ Royal 15x60 giá loại A 180.000/m2
Gạch giả gỗ Royal 15x60 giá loại B 140.000/m2

Gạch giả gỗ Royal 15x60 giá loại A 180.000/m2
Gạch giả gỗ Royal 15x60 giá loại B 140.000/m2

Gạch giả gỗ Royal 15x60 giá loại A 180.000/m2
Gạch giả gỗ Royal 15x60 giá loại B 140.000/m2
Gạch giả gỗ Keraben 15x60 giá loại A 275.000/m2
Gạch giả gỗ Keraben 15x60 giá loại B 170.000/m2


Gạch giả gỗ Keraben 15x60 giá loại A 275.000/m2
Gạch giả gỗ Keraben 15x60 giá loại B 170.000/m2

Gạch giả gỗ Keraben 15x60 giá loại A 275.000/m2
Gạch giả gỗ Keraben 15x60 giá loại B 170.000/m2

Gạch giả gỗ Keraben 15x60 giá loại A 275.000/m2
Gạch giả gỗ Keraben 15x60 giá loại B 170.000/m2

Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2015

Gạch granite taicera 30x60

G63128
Loại A : 180.000/m2
 loại B  : 135.000/m2
G63129
Loại A : 180.000/m2
 loại B  : 135.000/m2G63522
Loại A : 180.000/m2
 loại B  : 135.000/m2

G63528
Loại A : 180.000/m2
 loại B  : 135.000/m2
G63915
Loại A : 180.000/m2
 loại B  : 135.000/m2
G63918
Loại A : 180.000/m2
 loại B  : 135.000/m2
G63919
Loại A : 180.000/m2
 loại B  : 135.000/m2
G63935
Loại A : 180.000/m2
 loại B  : 135.000/m2
G63937
Loại A : 180.000/m2
 loại B  : 135.000/m2
G63938
Loại A : 180.000/m2
 loại B  : 135.000/m2
G63939
Loại A : 180.000/m2
 loại B  : 135.000/m2

G63529
Loại A : 180.000/m2
 loại B  : 135.000/m2


Gạch ốp 30 x 60 giá rẻ


  Phân phối sỉ và lẽ gạch granite Royal 30x60 thanh lý, gạch giảm giá, gạch phế, gạch lỗi của nhà máy.  

                "Cửa hàng tỉnh cắt lô vui lòng liên hệ để có  giá tốt hơn"

36054
 loại B  : 105.000/m2
loại C  : 95.000/m2
36053
 loại B  : 105.000/m2
loại C  : 95.000/m2
36001
 loại B  : 105.000/m2
loại C  : 95.000/m2
36002
 loại B  : 105.000/m2
loại C  : 95.000/m2
36003
 loại B  : 105.000/m2
loại C  : 95.000/m2
36004
 loại B  : 105.000/m2
loại C  : 95.000/m2
36005
 loại B  : 105.000/m2
loại C  : 95.000/m2
36006
 loại B  : 105.000/m2
loại C  : 95.000/m2
36007
 loại B  : 105.000/m2
loại C  : 95.000/m2
36008
 loại B  : 105.000/m2
loại C  : 95.000/m2
36010
 loại B  : 105.000/m2
loại C  : 95.000/m2
36012
 loại B  : 105.000/m2
loại C  : 95.000/m2
36016
 loại B  : 105.000/m2
loại C  : 95.000/m2
36017
 loại B  : 105.000/m2
loại C  : 95.000/m2
36024
 loại B  : 105.000/m2
loại C  : 95.000/m2
36025
 loại B  : 105.000/m2
loại C  : 95.000/m2
36026
 loại B  : 105.000/m2
loại C  : 95.000/m2
36027
 loại B  : 105.000/m2
loại C  : 95.000/m2
36028
 loại B  : 105.000/m2
loại C  : 95.000/m2
36055
 loại B  : 105.000/m2
loại C  : 95.000/m2

Gạch Taicera mờ 60x60


Taicera  -G68912 - 135.000/m2 ( Loại B)

Taicera  -G68915 - 135.000/m2 ( Loại B)

Taicera  -G68918 - 135.000/m2 ( Loại B)

Taicera  -G68919 - 135.000/m2 ( Loại B)

Gạch Kis mờ 60x60

Gạch Granite mờ Kis - K60005C - 145.000/m2
Gạch Granite mờ Kis K60005C - 125.000/m2 ( Loại B)

Gạch Granite mờ Kis - K60010A - 145.000/m2
Gạch Granite mờ Kis K600010A - 125.000/m2 ( Loại B)

Gạch Granite mờ Kis - K60010B - 145.000/m2
Gạch Granite mờ Kis K600010B - 125.000/m2 ( Loại B)

Gạch Granite mờ Kis - K60013A - 145.000/m2
Gạch Granite mờ Kis K600013A - 125.000/m2 ( Loại B)